قوانین بیست چاری

شرایط کلی:

کلیۀ فعالیت ها و رویه های بیست چاری منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است. در صورت ایجاد تغییرات در قوانین بیست چاری، این تغییرات در همین صفحه منتشر خواهد شد و شما توافق می کنید که استفادۀ مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

قوانین خرید:

مسئولیت صحت اطلاعات وارده اعم از نشانی، کد پستی، شمارۀ تماس و... به عهدۀ خریدار می باشد. چنانچه نشانی وارد شده نادرست باشد و بسته به دست خریدار نرسد، مسئولیت پیگیری های آتی به عهدۀ خریدار خواهد بود، و بیست چاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشتباهات خریدار نمی پذیرد.

0