خودکار خلیج فارس - Melody Persian Gulf

ملودی - Melody

خودکار خلیج فارس ملودی - Melody Persian Gulf

خلیج فارس الهام بخش طراحی این خودکار بوده است در میانه قلم و زیر گیره نمادی از نقشه خلیج فارس به همراه نوشته PERSIAN GULF نقش بسته است. میانه قلم با انحنای خاصی که تداعی کننده موج دریاست طراحی شده است. روی روکش جعبه قلم نقشه ای باستانی چاپ شده که نشانگر اصالت نام خلیج فارس بر این پهنه دریایی است.

نا موجود
امتیاز داده نشده است!

محصولات مرتبط

خودکار خلیج فارس - Melody Persian Gulf

مشخصات کلی
نام تجاری ملودی
بخش نظرات غیر فعال است
0